Politika o varstvu osebnih podatkov

Podjetje Tišma d.o.o., posluje skladno s politiko varstva podatkov v tem dokumentu in na spletni strani www.tisma.si

 

O politiki varstva osebnih podatkov

 

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev naročnikov ter drugih oseb, ki poslovno sodelujejo z družbo Tišma d.o.o. (Tišma d.o.o., Preradovičeva ulica 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Tišma d.o.o.)) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Tišma d.o.o. ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. Tišma d.o.o. kot izvajalec storitev in ponudnik  blaga, se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov servisnih, spletnih in drugih storitev. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje svojih storitev.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Zavedamo se, kako pomembni so vaši podatki, zato spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naših spletnih storitev. Uvedli bomo vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

 

Vrsta podatkov in uporaba osebnih podatkov

 

Za potrebe opravljanja storitev, svetovanja in obveščanja o napakah, težavah in ostalih nadgradnjah v zvezi s storitvami in rešitvami, ki jih naše stranke uporabljajo, zbiramo naslednje podatke:

Naziv osebe (fizična / pravna) – stranka

Naslov osebe (fizična / pravna) – stranka

Davčno številko – pravne osebe – stranka

Ime in priimek kontaktne osebe stranke

Elektronska pošta kontaktne osebe stranke

Telefonska številka kontaktne osebe stranke

Mobilna telefonska številka kontaktne osebe stranke

Druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

 

Za pravilnost vnesenih podatkov s strani uporabnika, podjetje Tišma d.o.o. ne odgovarja.

 

Pravice posameznikov

 

Podjetje Tišma d.o.o. zagotavlja uresničevanje posameznikovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Posameznikom podjetje Tišma d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa;
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
 • Pravico do popravka;
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do izbrisa;
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do prenosljivosti;
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju Tišma d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

 

Uporabniki lahko kadarkoli zahtevajo spremembo svojih pravic. To storijo tako, da s pisno izjavo (elektronska pošta) obvestijo podjetje Tišma d.o.o..

 

Varovanje zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

 

Tišma d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezano k varovanju vseh osebnih podatkov. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja posredovali ali omogočili vpogled osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi, razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval preko spletnega vmesnika, ali v papirni/elektronski obliki ob obisku podjetja Tišma d.o.o., ali predal zastopniku ob obisku v papirni/elektronski obliki, vključno z vsebino sporočil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Prav tako podatkov uporabnikov ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik izrecno naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Tišma d.o.o. lahko podatke v anonimizirani obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

 

Dostavnim službam, ki jih uporabljamo, bomo zaupali le potrebne podatke za dostavo kupljenih izdelkov. Prek elektronske pošte bomo stopili v stik z uporabnikom, v namene obveščanja o stanju servisnih nalogov, poteka storitev… in če bo to potrebno za izvedbo nakupa. V primeru kritičnih napak ali nujnih obvestil v zvezi z izpadi proizvodnje ali drugih nevsakdanjih okoliščinah, pa bomo stopili v stik z uporabnikom preko kontaktne telefonske številke. Prav tako bomo telefonsko številko (SMS) uporabili za potrditev uporabnika v primeru prenosa ali uporabe zaupnih podatkov.

 

Izvajanje politike zasebnosti

 

Vse redno ali honorarno zaposlene osebe, kot tudi pravne osebe, ki izvajajo storitve za podjetje Tišma d.o.o. in imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem Tišma d.o.o..

 

Politika o varstvu osebnih podatkov velja od objave oziroma od 25.5.2018 dalje.