AUSTROPLAN FH

Homogena folija z veliko fleksibilnostjo in največjo možnostjo raztezanja.

Lastnost
Enota
1,20 mm
1,50 mm
Dolžina koluta
tm
25
20
Teža
kg/m2
1,40
1,77
Natezni raztezek
%
≥ 750
≥ 800
Natezna trdnost
N/mm2
≥ 10
≥ 10
Spajanje v mrazu
°C
-40
-40
Sprememba dimenzij ob toplem skladiščenju
%
≤ 1
≤ 1
Difuzijski koeficient μ
120000
120000
Difuzijski ekvivalent zračnega sloja
m
140
180
Razred gorljivosti
B2/E
B2/E
Udarec toče
Pri togi podlagi
m/s
> 20
> 25
Pri fleksibilni podlagi
m/s
> 30
> 40
Strižni preizkus
Zahteve so izpolnjene
Ozonska obstojnost
Zahteve so izpolnjene
Umetno staranje
Zahteve so izpolnjene
Toplotno staranje
Zahteve so izpolnjene
Odpornost na mikroorganizme
Zahteve so izpolnjene
Lastnosti po skladiščenju v vodi
Zahteve so izpolnjene
Koreninska odpornost
Zahteve so izpolnjene