AUSTROPLAN FG

Folija s stekleno kopreno, dimenzijsko stabilna, fleksibilna pri nizkih temperaturah in možnostjo velikega raztezanja.

Lastnost
Enota
1,50 mm
1,80 mm
Dolžina koluta
tm
20
15
Teža
kg/m2
1,75
2,12
Natezni raztezek
%
≥ 600
≥ 600
Natezna trdnost
N/mm2
≥ 9
≥ 9
Odpornost na mehanski udarec
mm
900
1000
Spajanje v mrazu
°C
-40
-40
Sprememba dimenzij ob toplem skladiščenju
%
≤ 0,1
≤ 0,1
Difuzijski koeficient μ
120000
120000
Difuzijski ekvivalent zračnega sloja
m
180
220
Razred gorljivosti
B2/E
B2/E
Udarec toče
Pri togi podlagi
m/s
> 25
> 25
Pri fleksibilni podlagi
m/s
> 40
> 40
Odpor na udarno obremenitev
Pri 23° C
mm
≥ 700
≥ 900
Pri -10° C
mm
≥ 900
≥ 1000
odpor na statično obremenitev
kg
15
15
Strižni preizkus
Zahteve so izpolnjene
Ozonska obstojnost
Zahteve so izpolnjene
Umetno staranje
Zahteve so izpolnjene
Toplotno staranje
Zahteve so izpolnjene
Odpornost na mikroorganizme
Zahteve so izpolnjene
Lastnosti po skladiščenju v vodi
Zahteve so izpolnjene
Koreninska odpornost
Zahteve so izpolnjene