Kadar je za nadaljnjo obdelavo, pripravo proizvodnje in analize potrebno izdelati računalniški model CAD na osnovi obstoječega izdelka, uporabljamo postopek rekonstrukcijskega inženirstva. Z optičnim sistemom je možno v zelo kratkem času izmeriti veliko število točk na površini predmeta, ki ga je potrebno rekonstruirati. Takšen merilni rezultat omogoča zelo natančno in hitro računalniško rekonstrukcijo oblik s čimer se bistveno zmanjša čas razvoja in poveča kakovost izdelka.

Rezultat meritev je oblak točk (tudi do nekaj miljonov) oziroma poligonizirana površina izdelka. Dokončno modeliranje, pretvorba v telesa (solid), priprava tehnične dokumentacije je izvedeno v parametričnem CAD programu po željah naročnika.