Predstavitveni video

Namen operacije je s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih izdelati video vsebino za nivo podjetja in storitev v tujem jeziku, vse namenjeno tuji poslovni javnosti. Cilj je povečati prepoznavnost podjetja na tujih trgih in s tem pridobiti nove tuje stranke in utrditi blagovno znamko podjetja.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«,

www.eu-skladi.si