Pomembni faktorji pri razvoju izdelka so dimenzioniranje komponent, natančna določitev materialnih lastnosti in uporaba novih materialov.Optični sistem za merjenje deformacij je idealen za meritve z visoko začasno in lokalno ločljivostjo ter visoko natančnostjo 3D deformacij in pomikov v dejanskih komponentah in materialnih vzorcih.

Rezultati statično ali dinamično obremenjenih komponent so:

  • 3D površinske koordinate
  • 3D pomiki in pospeški
  • stopnja in tenzor ravninske deformacije

Optična metoda merjenja je primerna za različna področja uporabe:

  • preizkušanje materialov
  • določevanje lastnosti materialov
  • preizkus togosti
  • dimenzioniranje komponent
  • potrditev numerične simulacije