Z optičnimi merilnimi sistemi proizvajalca GOM lahko nadzorujemo oblike in dimenzije celotnih predmetov ali njihovih posameznih delov. Merjeni volumen se lahko prilagodi v razponu nekaj milimetrov do nekaj metrov. Natančnost meritve lahko sega vse do 0,005 mm (5µm) odvisno od velikosti opazovanega predmeta.

Sistem omogoča:

  • nadzor dimenzij in oblik
  • primerjava izdelka s CAD modelom
  • analiza odstopanj dveh predmetov (npr. kopije in originala)
  • optimizacija s postopnim preverjanjem oblike ter uvajanjem potrebnih korekcij