Analize deformacij in pomikov

Sistem za optično merjenje deformacij in pomikov omogoča primerjavo različnih, statičnih stanj predmeta. Metoda temelji na referenčnih oznakah ter izračunu pomikov in deformacij. Analiza je pregledno prikazana v barvnih odtenkih in vektorjih

Področja uporabe so:

  • deformacijska analiza telesa z velikim številom merilnih točk
  • deformacijska analiza kompleksnih predmetov, pri katerih ni možno uporabiti ostale metode
  • deformacijska analiza po termični ali mehanski obremenitvi (toplotne komore, konstrukcije, ipd.)