Sistem za optično merjenje deformacij in pomikov omogoča primerjavo različnih, statičnih stanj predmeta. Metoda temelji na referenčnih oznakah ter izračunu pomikov in deformacij. Analiza je pregledno prikazana v barvnih odtenkih in vektorjih

Področja uporabe so:

  • deformacijska analiza telesa z velikim številom merilnih točk
  • deformacijska analiza kompleksnih predmetov, pri katerih ni možno uporabiti ostale metode
  • deformacijska analiza po termični ali mehanski obremenitvi (toplotne komore, konstrukcije, ipd.)