Z optičnimi merilnimi sistemi proizvajalca GOM lahko nadzorujemo oblike in dimenzije celotnih predmetov ali njihovih posameznih delov. Merjeni volumen se lahko prilagodi v razponu nekaj milimetrov do nekaj metrov. Natančnost meritve lahko sega vse do 0,005 mm (5µm) odvisno od velikosti opazovanega predmeta. Več…

Optične 3D koordinatne meritve se uporabljajo v istem smislu kot klasične trikoordinatne merilne naprave. Predmet se snema s kamero visoke ločljivosti, nakar se slike obdelajo s programskim paketom, ki natančno določi 3D koordinate izbranih točk. Več…

Kadar je za nadaljnjo obdelavo, pripravo proizvodnje in analize potrebno izdelati računalniški model CAD na osnovi obstoječega izdelka, uporabljamo postopek rekonstrukcijskega inženirstva. Več…

Sistem za optično merjenje deformacij in pomikov omogoča primerjavo različnih, statičnih stanj predmeta. Metoda temelji na referenčnih oznakah ter izračunu pomikov in deformacij. Analiza je pregledno prikazana v barvnih odtenkih in vektorjih. Več…

Pomembni faktorji pri razvoju izdelka so dimenzioniranje komponent, natančna določitev materialnih lastnosti in uporaba novih materialov.Optični sistem za merjenje deformacij je idealen za meritve z visoko začasno in lokalno ločljivostjo ter visoko natančnostjo 3D deformacij in pomikov v dejanskih komponentah in materialnih vzorcih. Več…